Circulair ontwikkelen en ontwerpen

Als totaalinrichter staat PLAN@OFFICE voor duurzaam, tijdloos en innovatief. Kwalitatief hoogwaardige producten en materialen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. PLAN@OFFICE heeft  geïnvesteerd in partners en merken die bij haar visie passen, en heeft met zorg haar collectie samengesteld. Toonaangevende circulaire en duurzame leveranciers hebben hierin hun plek gevonden, internationale én nationale koplopers op het gebied van de ontwikkeling van circulaire kantoorinrichting.

PLAN@OFFICE maakt het voor haar opdrachtgevers mogelijk om tot een optimale circulaire inrichting te komen, door de keuzemogelijkheid die zij biedt binnen haar huidige productmix. Producten waarbij een 100% circulariteitsscore toebedeeld kan worden zijn hier nu al onderdeel van.

Bekijk hier hoe PLAN@OFFICE samen met haar partners circulair inrichten mogelijk maakt.

Samen circulair mogelijk maken

Wij streven naar praktische invulbaarheid van de uitdagingen waar wij in samenwerking met onze opdrachtgevers voor staan. Wij staan niet aan de zijlijn, maar geloven in partnerschap en het delen van onze lessons learned en best practices. Dit alles om te werken naar een volledig circulaire kantoorinrichting. In ons streven staat partnerschap centraal.

Zonder onze partners, opdrachtgevers en leveranciers kunnen wij ons doel niet bereiken en onze ambitie niet vormgeven. Op deze wijze draagt PLAN@OFFICE bij aan het ontstaan van innovaties. Wij volgen ontwikkelingen en innovaties (inter)nationaal op de voet en worden in verschillende productontwikkelingen ook actief betrokken als kennispartner.

Verantwoord en met respect

Producten die wij vertegenwoordigen zijn gemaakt met respect voor mens, dier en milieu.

PLAN@OFFICE vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen merken die produceren in lagelonenlanden, waar bijvoorbeeld sprake is van kinderarbeid, onderbetaling van arbeidskrachten of gewerkt wordt onder slechte arbeidscondities.

Praktisch en meetbaar

De komende jaren werken we toe naar het circulair inzichtelijk maken van onze merken. Op korte termijn doen wij dit door middel van het opstellen van eigen productpaspoorten, wanneer deze niet toereikend zijn vanuit de leverancier. Wij maken inzichtelijk hoe hoog producten binnen onze productmix scoren op circulariteit, zodat er door onze opdrachtgevers bewuste keuzes gemaakt kunnen worden.

Wij streven ernaar om samen met onze internationale merken, lokale partners te vinden in het kader van refurbishment. Dit om CO2 uitstoot, wat gepaard gaat met onder andere transport, tot een minimum te beperken (waarbij het streven is te werken naar een score van 0).

Verlengen van gebruikscyclus

Door de hoge kwaliteit van onze merken en het tijdloze design, blijven de producten in collecties waardoor er gedurende gebruik makkelijk onderdelen voor te verkrijgen zijn. Daar waar producten dienen te worden gestoffeerd, hebben wij een circulaire partner die dit voor ons mogelijk maakt. Restmaterialen bij stofferen worden nu al gerecycled tot een halffabricaat en opnieuw gebruikt.

Samen met een internationaal collectief van architecten, kunstenaars en studenten werken we naar oplossingen voor alternatief hergebruik van producten, om afval zoveel mogelijk tegen te gaan. Veel van onze merken leveren nu al producten die 90 tot 100 procent terug te brengen zijn naar homogene grondstoffen, die 100% terug te brengen zijn naar hoogwaardige halffabricaten en opnieuw in het productieproces kunnen worden opgenomen. Onze doelstelling is om deze fase zo lang mogelijk uit te stellen, door in te zetten op de mate van hergebruik en waardevastheid van de producten.

PLAN@FUTURE

PLAN@OFFICE biedt een oplossing voor elk inrichtingsvraagstuk. Kwalitatief, innovatief en tijdloos design is kenmerkend voor haar gevarieerde productmix. Het ontwerp past bij de vraag van vandaag, de gebruikte producten zijn met een minimale aanpassing weer geschikt te maken voor een nieuwe gebruiksgeneratie. PLAN@OFFICE stelt hierbij een geldende voorbeeldrol voor haar branche ten doel, die maatgevend zal zijn voor andere circulaire projecten.