Nazorgfase

  • Projectverslag

  • Ergocoach

  • Overdracht naar beheer

De nazorgfase is een fase waarin na oplevering van het project nog een hoop gerealiseerd moet worden. Denk hierbij aan de facilitaire zaken in het nieuwe kantoor. De projectmanager van [email protected] kan hierin een belangrijke rol spelen. Van het afsluiten van nieuwe contracten voor de “soft” service tot het leveren van een compleet pakket van facilitaire diensten in een regiefunctie.

Initiatiefase

  • Marktconsultatie

  • Expertrol

  • Sparringpartner

In de initiatiefase biedt [email protected] een projectleider aan. Door bij de initiatiefase aangesloten te zijn bij een project treedt onze projectleider als sparringpartner op en draagt bij aan het opstellen van een realistisch programma van eisen en wensen.