Definitiefase

  • Vaststellen randvoorwaarden

  • Functionele eisen

  • Ontwerpbeperking

Bij het vaststellen van de eisen en wensen toetst de projectmanager de functionele eisen en doet voorstellen. Onze projectmanager
volgt de actuele eisen ten aanzien van veiligheid en milieu. Duurzaamheid is bij ons geborgd door onze leveranciersselectie. Al onze leveranciers zijn minimaal gecertificeerd met milieunorm ISO 14001.

Initiatiefase

  • Marktconsultatie

  • Expertrol

  • Sparringpartner

In de initiatiefase biedt [email protected] een projectleider aan. Door bij de initiatiefase aangesloten te zijn bij een project treedt onze projectleider als sparringpartner op en draagt bij aan het opstellen van een realistisch programma van eisen en wensen.