Definitiefase

  • Vaststellen randvoorwaarden

  • Functionele eisen

  • Ontwerpbeperking

Bij het vaststellen van de eisen en wensen toetst de projectmanager de functionele eisen en doet voorstellen. Onze projectmanager volgt de actuele wettelijke richtlijnen ten aanzien van veiligheid en milieu. Duurzaamheid is bij ons geborgd door onze leveranciersselectie. Al onze leveranciers zijn minimaal gecertificeerd met milieunorm ISO 14001.

Initiatiefase

  • Marktconsultatie

  • Expertrol

  • Sparringpartner

Bij het vaststellen van de eisen en wensen toetst de projectmanager de functionele eisen en doet voorstellen. Onze projectmanager volgt de actuele wettelijke richtlijnen ten aanzien van veiligheid en milieu. Duurzaamheid is bij ons geborgd door onze leveranciersselectie. Al onze leveranciers zijn minimaal gecertificeerd met milieunorm ISO 14001.